Jesteś tutaj

Strona główna

Nowe podejście do kontaktów w rodzinie można spostrzec już od paru lat. Najważniejsze zmiany odnoszą się do odchodzenia od tradycyjnego modelu w rozumieniu rodziny. Rodzice z uwagi na codzienność zmuszeni też są bardziej do tego, żeby skoncentrować się na życiu zawodowym. Związane jest to na równi z zaletami, jak i z zagrożeniami.

Gniazdo rodzinne to podstawowe środowisko wychowawcze, potrzebne człowiekowi na każdym etapie życia. Do niedawna przeważał model rodziny pełnej. Teraz coraz częściej można zauważyć rodziny, w jakich dziecko albo dzieci wychowywane są przez jedną osobę dorosłą. Z większą częstotliwością albowiem aniżeli w latach wcześniejszych dochodzi do rozwodów.

Nie można zaprzeczyć, że funkcja rodziny jest spora dla progresu fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, moralnego oraz społecznego u dziecka. To opiekunowie od najmłodszych lat wpływają na osobowość dziecka, zaspokajając jego potrzebę obdarowania miłością, przynależenia oraz bezpieczeństwa. Samotne rodzicielstwo, rodziny zrekonstruowane, wzrost liczby rozwodów to czynniki, które coraz częściej towarzyszą rodzinom. Abstrahując zaś od tego, jak dużo zmieniło się w takim zakresie, w dalszym ciągu opiekunowie muszą skupiać się na tym, żeby w wypadku zmian w domu pochodzenia zwrócić większą uwagę na dziecko oraz jego potrzeby.

Na to, jak w dniu dzisiejszym funkcjonują rodziny wykazał też nacisk rozwój innowacyjnych technik. Świat online oraz rozwój akcesoriów mobilnych przyniosą mnóstwo zalet, aczkolwiek związane jest to również z zagrożeniami. W tej chwili świat online jest dla dużej liczby osób codziennością. Dzieci coraz wcześniej też rozpoczynają korzystanie z urządzeń cyfrowych oraz dużo czasu spędzają przed telewizorem. Mają również niemały dostęp do sieci. Z tego względu trzeba bardziej aniżeli do tej pory zwrócić uwagę na to, do jakich tematów dzieci mają dostęp. W dalszym ciągu istotne powinny pozostawać tradycyjne metody w rozwijaniu dzieci: interakcje z rówieśnikami, ruch oraz czas spędzany na zabawie.