Jesteś tutaj

Strona główna

Edukacja ma duże znaczenie dla naszej kariery na polu zawodowym. Wiele jednostek kontynuuje ją także po ukończeniu szkoły, aby udoskonalić wyuczone kwalifikacje. Uzupełniające fakultety są niekiedy niezbędne, aby być w stanie świadczyć wybrane prace. Powinni je ukończyć między innymi przedstawiciele korporacji podejmujących się przewozem chemicznych substancji.

ADR. Czym jest?

Zacznijmy od określenia, co to jest ADR. Skrót ten odnosi się do umowy międzynarodowej dotyczącej substancji toksycznych. Standaryzuje ona aspekty mające związek ich transportowaniem, a konkretnie z ich pakowaniem, ochroną i oznakowaniem - tu sprawdzisz czym jest ADR.
Celem tej regulacji jest ograniczenie zagrożenia nieoczekiwanych zajść i zminimalizowanie hipotetycznych szkód, jakie mogą wywołać szkodliwe substancje. W związku z tym pracownicy firm parających się transportem owych substancji, muszą zaliczyć szkolenie ADR.

Na czym opierają się instruktaże ADR?

Szkolenia ADR nastawione są na kompetentne wyszkolenie pracownika do świadomego transportu substancji toksycznych. Podczas instruktażu zdobywa on zasób wiedzy z zakresu stosownego przewożenia substancji kwalifikowanych jako niebezpieczne. Po jego ukończeniu powinien też wiedzieć, która klasa ADR jest przypisana do określonych substancji.
W trakcie instruktażu słuchacz poznaje także czynności, jakie należy zrealizować przed transportem i uczy się, jak we właściwy sposób go zaaranżować. Szkolenia ADR dzielą się na podstawowe i fachowe.

Kto powinien odbyć kursy ADR?

Do kursu ADR mogą podejść kierowcy posiadający już uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. C, jacy pragną podjąć działalność przy przewozie groźnych substancji. Bez zaświadczenia ADR, stanowiącego dowód jego zaliczenia, jej rozpoczęcie nie dojdzie do skutku.
Dodatkowo kurs ADR muszą ukończyć wszyscy pracownicy mający pracę z chemicznymi materiałami, na przykład jednostki prowadzące magazyny lub logistycy. Wszyscy oni muszą właściwie rozróżniać oznaczenia ADR - więcej o oznaczeniach ADR.
Praca przy przewozie szkodliwych ładunków zdaje się niezwykle ryzykowna, jednak ukończenie stosownego instruktażu znacznie zminimalizuje prawdopodobieństwo zajścia groźnych wypadków.